• Budownictwo zrównoważone
  • Misja
  • GBC na świecie

PLGBC - Misja

Misją PLGBC jest wywarcie pozytywnego wpływu na sektor budownictwa w Polsce poprzez promowanie i wdrażanie zasady potrójnej odpowiedzialności: środowiskowej, socjalnej i ekonomicznej. Naszym zamiarem jest przekształcenie projektowania, budowania i użytkowania budynków w całym kraju tak, aby przyniosło to korzyść zarówno wszystkim jego mieszkańcom,
jak i każdemu z osobna.

Zaczniemy ten proces od zaoferowania ogólnie dostępnych informacji i aktywnej partycypacji w różnego rodzaju branżowych wydarzeniach (konferencjach). Mamy nadzieję zapewnić przywództwo, pokierować edukacją, umotywować i dostarczyć źródłowych informacji aby stworzyć fundamenty (podwalinę) ekologicznego (zielonego) budownictwa w Polsce. Mamy również zamiar być orędownikami stworzenia ekologicznie zorientowanej polityki budowlanej przez połączenie głosów ze wszystkimi środowiskowo zorientowanymi aktywistami i organizacjami.

Wierzymy, że nasze wysiłki przyniosą rezultaty i z sukcesem pomogą przekształcić obecną strefę zabudowy w taką, która jest efektywna, energooszczędna i środowiskowo odpowiedzialna. Zamierzamy utworzyć koalicję, która bedzię obejmowała sektor publiczny i prywatny we wspólnym celu osiągnięcia poprawy warunków życia mieszkańców kraju przez pozytywny wpływ i wdrożenie wspomnianej zasady potrójnej odpowiedzialności.