• Budownictwo zrównoważone
  • Misja
  • GBC na świecie

PLGBC na świecie

Po uformowaniu zróżnicowanej i oddanej sprawie ekologii grupy założycielskiej, PLGBC nawiązało kontakt z Światowym Stowarzyszeniem Budownictwa Ekologicznego (WorldGBC) w lecie 2007 prosząc o udzielenie poparcia i zatwierdzenie. Ubieganie się o poparcie WorldGBC wymagało wielu spotkań osobistych oraz spełnienia trudnych wymagań WorldGBC. Starania te zakończyły się sukcesem - podczas trwania Kongresu Światowego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (WorldGBC), który odbył się w lutym 2008 w Londynie, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC) uzyskało status "formującego się członka" Światowego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (WGBC).

Głównym zadaniem WorldGBC jest usprawnianie międzynarodowej komunikacji, pomoc przedstawicielom wiodących firm w dotarciu do nowo powstających rynków oraz zapewnienie międzynarodowego lobbingu na rzecz budownictwa zrównoważonego. Główna siedziba WorldGBC znajduje się w budynku posiadającym certyfikat LEED Gold (złoty) i znajduje się na terenie parku biurowego niedaleko Toronto w Kanadzie. www.worldgbc.org