• Budownictwo zrównoważone
  • Misja
  • GBC na świecie

PLGBC - Budownictwo zrównoważone

"Budownictwo jest nie tylko największym sektorem gospodarki w aspekcie ekonomicznym, ale również , największym pod względem przepływu surowców." (Paul Hawken - The HOK Guidebook to Sustainable Design)

Kiedy działania zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju są w pełni zintegrowane z procesem projektowym - może to doprowadzić do wielu korzyści ekonomicznych. Dotyczy to nie tylko oszczędności związanych ze zredukowaniem energii elektrycznej, zużyciem wody czy materiałów, ale również ograniczeń ilości napraw oraz kosztów operacyjnych obiektu.

Budownictwo zrównoważone rośnie o ok. 30% rocznie - "przy czym te dane pochodzą z okresu recesji" - mówi David Gottfied, jeden z założycieli USGBC oraz World GBC (Zródło: USGBC Annual Report 2008)

W najbliższym czasie możemy oczekiwać dramatycznego wzrostu zaangażowania się firm związanych z budownictwem. Aż 94% z badanych firm odpowiedziało, że podejmą zdecydowane kroki w kierunku "zielonego" budownictwa przed rokiem 2013, budując co najmniej 16% wszystkich swoich projektów - jako "zielone". Aż 53% z nich przewiduje, że będą one stanowiły ponad 60% ich całkowitej działalności.
(Źródło: Bowerbank, A. & Bernstein, H., 2008. McGraw Hill Globalne Trendy Budownictwa Zrównoważonego )