• Receptura, przetwazanie i dostawa
  • Wsparcie dla Projektantów
  • Nadzór technologiczny
  • Seminaria i szkolenia
  • Konsultacje indywidualne
  • Dostawa specjalistycznego sprzetu lub uslugi

Dostawy technologii katalityczno-polimerowych konstrukcji gruntowych

W ramach świadczonych usług wykonujemy kompleksowe dostawy na miejsce budowy obu komponentów technologii CONSOLID SYSTEM. W przypadku komponentu płynnego CONSOLID dostarczany jest koncentrat, który na placu budowy rozpuszczany
jest w wodzie zgodnie z podaną recepturą. Komponent SOLIDRY dostarczany w stanie sypkim gotowy jest do bezpośredniego zastosowania. W zakresie naszych dostaw znajduje się także nadzór technologiczny prowadzony na miejscu budowy.

Prowadzimy wynajem sprzętu do wykonania stabilizacji, bądź też jeżeli jest taka potrzeba wraz z dostawą świadczymy usługę kompleksowej stabilizacji.