• Receptura, przetwazanie i dostawa
  • Wsparcie dla Projektantów
  • Nadzór technologiczny
  • Seminaria i szkolenia
  • Konsultacje indywidualne
  • Dostawa specjalistycznego sprzetu lub uslugi

Co oferujemy

- dostawy technologii katalityczno-polimerowych konstrukcji gruntowych

- wsparcie techniczne

- dobór optymalnej technologii (przy zadanych warunkach brzegowych)

- doradztwo (w tym instruktaż dla zainteresowanych firm wykonawczych)

- współpraca projektowa