Ekologiczne Drogi

STABILIZACJA WZMACNIAJĄCO-KONSOLIDUJĄCA CONSOLID SYSTEM
Z ZASTOSOWANIEM ZIARNISTEGO DODATKU HYDROFOBOWEGO.

 

  • Dane teleadresowe
  • Formularz zapytania
  • mapa dojazdu

Kontakt - dane teleadresowe

Ekologiczne Drogi Sp. z o.o.

ul. Płażyńskiego 38
44-100 Gliwice

tel.: +48 32 750 50 12
f ax: +48 32 750 50 11

biuro@ekologicznedrogi.pl

zarejestrowana przez Sąd Rejonowy  Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS
kapitał zakładowy wpłacony: 150 000 PLN
KRS 0000328913
NIP 626-293-45-63