• Katalityczno-polimerowa konstrukcja gruntowa
  • Opis katalizy (zjawiska fizyko-chemiczne)
  • Sposob prowadzenia robot
  • Certyfikaty i dokumenty
  • FAQ

Sposób prowadzenia robót

Realizacja robót w warunkach budowy opiera się na standardowym sprzęcie, stosowanym od kilkunastu lat przy pracach stabilizacyjnych. Podstawą są maszyny frezująco-mieszające, najlepiej umożliwiające dozowanie komponentów płynnych i sypkich bezpośrednio do bębna mieszającego. Starsze typy frezarek, bez możliwości bezpośredniego dozowania składników, wymagają dodatkowo samodzielnych maszyn dozujących środki płynne i sypkie. Maszyny zagęszczające, w zależności od warunków geotechnicznych stosuje się walce: okołkowane, gładkie, wibracyjne, ogumione.

Całość sprzętu, zestawiona w tzw. pociąg drogowy umożliwia, w zależności od warunków miejscowych, uzyskanie wydajności rzędu 3000÷5000 m2/dzień. Jeśli dodać do tego możliwość natychmiastowej zabudowy następnych warstw konstrukcyjnych (nie istnieje pojęcie czasu dojrzewania) – korzyści czasowe będą nieporównywalne z żadną inną metodą! Przy mniej odpowiedzialnych robotach (drogi gruntowe, tymczasowe, etc.) można stosować rolnicze maszyny mieszające i dozujące.