• Katalityczno-polimerowa konstrukcja gruntowa
  • Opis katalizy (zjawiska fizyko-chemiczne)
  • Sposob prowadzenia robot
  • Certyfikaty i dokumenty
  • FAQ

CONSOLID SYSTEM FAQ - najczęściej zadawane pytania

1. Jak należy zdefiniować STABILIZACJĘ GRUNTÓW?

2. W jaki sposób osiąga się STABILIZACJĘ GRUNTÓW?

3. Czy któreś z tych produktów są jeszcze dostępne na rynku?

4. Jakie są korzyści stosowania Systemu CONSOLID?

5. Jakie rodzaje gruntów można stabilizować przy pomocy systemu CONSOLID?

6. Czy jest jakiś optymalny skład gruntu dla systemu CONSOLID?

7. W jaki sposób uzdatniać grunty sypkie (piasek) za pomocą systemu CONSOLID?

8. Gdzie powinien być uzdatniany grunt – na miejscu budowy?

9. Jaka jest głębokość uzdatnianej warstwy?

10. Czy korzystne jest wprowadzanie warstwy piasku poniżej uzdatnianych warstw
celem zapewnienia odprowadzania wody?

11. Jaka jest wymagana konsystencja gruntu przed uzdatnieniem?

12. Czy są jakieś tymczasowe ograniczenia, które należy uwzględnić przy użyciu CONSOLID?

13. Czy można oczekiwać jakiegoś wzrostu nośności?

14. Czy taki wzrost nośności może zostać osiągnięty w przypadku każdego gruntu?

15. Jak stosować produkty CONSOLID?

16. Czy CONSOLID 444, CONSERVEX i SOLIDRY mogą być również wtryskiwane?

17. Czy system CONSOLID zmniejsza przepuszczalność gruntów?

18. Czy system CONSOLID może okazać się pomocny na obszarach bagnistych?

19. W którym momencie powinno się przeprowadzać zagęszczanie?

20. Jak obliczyć ilość dodatków CONSOLID, która ma zostać użyta? Czy należy brać pod uwagę ciężar właściwy gruntu i jego zawartość wilgoci?

21. Czy efekt działania CONSOLID 444 jest zauważalny na gruncie?

22. Czy pewne ważne wartości gruntu zostają zmienione na skutek uzdatnienia (takie

23. Czy dodatki CONSOLID stanowią jakieś zagrożenie dla środowiska?

24. Czy drogi zbudowane przy zastosowaniu dodatków CONSOLID stają się śliskie w okresach opadów?

25. Jaka jest przewaga stosowania technologii CONSOLID nad stabilizacją cementem?

26. W jaki sposób zachowują się uzdatnione grunty, jeśli chodzi o pęcznienie i skurcz?

27. Czy granice Attenberga zostają pod wpływem uzdatnienia zmienione?

28. W jakich przypadkach stosowanie systemu CONSOLID jest korzystne?

29. Do których warstw konstrukcji, przy użyciu gruntu, należy użyć dodatków?

30. Czy dodatki CONSOLID są efektywne jedynie w przypadku drobnych cząstek?

31. W jaki sposób ustala się prawidłowe dozowanie dodatków CONSOLID?

32. Jaki rodzaj testów należy przeprowadzić?

33. Czego można oczekiwać od takich testów laboratoryjnych?

34. Czy te poprawione wartości mają wpływ na planowanie i koszt projektu?

35. Jaką zawartość drobnych cząstek musi mieć dany grunt, aby nadawać się do uzdatniania systemem CONSOLID?

36. Co można uczynić w przypadku dróg o bardzo dużym nasileniu ruchu pojazdów?

37. Czy zaleca się zastosowanie dodatków na drogach o małym nasileniu ruchu pojazdów?

38. Czy dodatki są skuteczne tylko pod względem przeciwdziałania wpływowi wody na grunty?

39. Jaki jest efekt działania każdego z dodatków?

40. Czy CONSERVEX nie zmniejsza efektu wzmacniania gruntów CONSOLID 444?

41. Czy zaleca się pracę powyżej optymalnej wilgotności?

42. Czy zaleca się przetestowanie gruntu w laboratorium przed uzdatnianiem w terenie?

43. Jakie są inne możliwości wykorzystywania oprócz budowy dróg?

44. Cegły gruntowe: jakie kryteria muszą być zastosowane?

45. Jak stabilne są uzdatnione cegły gruntowe?

46. Kiedy po wyprodukowaniu można stosować cegły gruntowe?

47. Jak długo trwa okres użyteczności takich cegieł gruntowych?

48. W jaki sposób buduje się ściany przy użyciu cegieł gruntowych?

49. Jakie są koszty sprzętu produkującego cegły gruntowe?

50. Jak można zwiększyć stabilność cegieł gruntowych?

51. Jaka jest waga cegieł gruntowych w porównaniu z wagą cegieł wypalanych?

52. Jakie koszty wiążą się z cegłami gruntowymi?

53. Czy uzdatniany grunt może być używany w charakterze zaprawy do tynków?

54. Co stanie się w przypadku zalania domu zbudowanego z cegieł gruntowych wodą w czasie powodzi?

55. Czy cegły gruntowe są ognioodporne?

56. Ochrona przed erozją gleby: w jaki sposób użyć do tego celu dodatków?

ODPOWIEDZI ORAZ PYTANIA DODATKOWE PDF