• Katalityczno-polimerowa konstrukcja gruntowa
  • Opis katalizy (zjawiska fizyko-chemiczne)
  • Sposob prowadzenia robot
  • Certyfikaty i dokumenty
  • FAQ

Certyfikaty i dokumenty

  • Aprobata Techniczna IBDiM nr AT/2009-03-1587
  • Atest Higieniczny PZH HK/B/1572/01/2008
  • Opinia specjalistyczna Instytutu Techniki Budowlanej nr OS/NG-3/95
  • Ocena Techniczna Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych Oddziału Mineralnych Materiałów Budowlanych w Krakowie