• Katalityczno-polimerowa konstrukcja gruntowa
  • Opis katalizy (zjawiska fizyko-chemiczne)
  • Sposob prowadzenia robot
  • Certyfikaty i dokumenty
  • FAQ

CONSOLID SYSTEM jest rozwiązaniem wykorzystującym naturalnie występujące grunty rodzime do budowy warstw konstrukcyjnych (podbudowa pomocnicza oraz zasadnicza do KR4) . Rozwijana od końca lat 60-tych szwajcarska technologia stabilizacji gruntów spoistych CONSOLID SYSTEM, jest unikalną koncepcją zaprojektowaną specjalnie dla celów drogownictwa, polegającą na katalitycznym przetworzeniu gruntów stwarzających problemy (tradycyjnie klasyfikowanych do wymiany),
w bezpieczny materiał konstrukcyjny (zjawisko wtórnej petryfikacji). Ze względu na możliwości uniknięcia kosztownych
w budownictwie drogowym wymian gruntów, CONSOLID SYSTEM pozwala nawet na 50% obniżenie kosztów związanych budową oraz późniejszą eksploatacją obiektu.

Od samego początku ogromny nacisk położono na aspekty ekologiczne technologii. Związane to jest nie tylko z bezpiecznymi dla środowiska dodatkami chemicznymi (polimery i katalizatory – brak reakcji chemicznych w gruncie – wykorzystanie wyłącznie zjawisk fizyko-elektrycznych), ale również ze znaczącym ograniczeniem zużycia drogich i coraz trudniej dostępnych kruszyw naturalnych, czy wykorzystania materiałów odpadowych, często nieatestowanych (CONSOLID SYSTEM umożliwia bezpieczne ich zabudowanie nawet, jeśli są skażone).

Ponad 35 lat doświadczeń światowych (wszystkie kontynenty i strefy klimatyczne), to realizacje wszelkich obiektów komunikacyjnych oraz rozwiązania ekologiczne jak: składowiska odpadów (membrany uszczelniające), bunkrowanie odpadów skażonych chemicznie i radiologicznie; drogi dojazdowe do ujęć wód pitnych, ścieżki rowerowe wzdłuż Renu (Luksemburg),
czy szlak turystyczny w wąwozach lessowych (Kazimierz nad Wisłą).