Ekologiczne Drogi

STABILIZACJA WZMACNIAJĄCO-KONSOLIDUJĄCA CONSOLID SYSTEM
Z ZASTOSOWANIEM ZIARNISTEGO DODATKU HYDROFOBOWEGO.

 

Aktualności

02.2017

Wydawnictwo Sekocenbud opublikowało nowa pozycję z robotami budowlanymi nr D-04.12.01.00 Podbudowa gruntowa stabilizowana ziarnistym dodatkiem hydrofobowym...

więcej10.2016

Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego opracował i opublikował Ogólną Specyfikację Techniczną nr OST D-04.12.01...

więcej

Korzyści

Wykorzystując istniejący w miejscu budowy gruntu i przetwarzając go w materiał konstrukcyjny redukujemy w sposób bardo znaczący opisane problemy

Niebezpieczeństwa

Nieodłączną cechą pozyskiwania i przerobu naturalnych zasobów ziemi są odpady. Równocześnie składowiska odpadów traktowane są jako zło konieczne i każdego dnia coraz trudniej znależć miejsce na ich lokalizację.