Aktualności

05.09.2016

Zgodnie z zawartymi umowami, na zlecenie Klienta z Warszawy, wykonujemy obszerną inwentaryzację wraz przedstawieniem potencjału ekonomicznego...

więcej07.03.2016

W efekcie naszych wspólnych prac złożone zostały dwa nowe zgłoszenia patentowe dotyczące sposobu rewitalizacji terenów zdegradowanych odpadem 010412.

więcej

Korzyści

Wykorzystując istniejący w miejscu budowy gruntu i przetwarzając go w materiał konstrukcyjny redukujemy w sposób bardo znaczący opisane problemy

Niebezpieczeństwa

Nieodłączną cechą pozyskiwania i przerobu naturalnych zasobów ziemi są odpady. Równocześnie składowiska odpadów traktowane są jako zło konieczne i każdego dnia coraz trudniej znależć miejsce na ich lokalizację.